EKONOMIA

Moduły innowacyjnego systemu Energy Container w odpowiedniej konfiguracji czasowo-temperaturowej, są w stanie wytworzyć najtaniej 1kWh ciepła w cenie od 0,07 PLN brutto i to bez żadnej pracy fizycznej

 

Dom Oszczędny Weekend (Taryfa sprzedawcy G12w)
Produkt dla korzystających z energii elektrycznej głównie w nocy i w weekendy.
Ceny energii elektrycznej brutto
0,19140,3961
Ceny za 1 KWh przy zużyciu 1000 kWh/m-c
0,260,69
za 1 kWhza 1 kWh
W strefie nocnejW strefie dziennej
10 godzin w ciągu doby 5 dni w tygodniu14 godzin w ciągu doby 5 dni w tygodniu
13:00 - 15:00, 22:00 - 6:00 i całe weekendy
oraz dni ustawowo wolne od pracy
6:00 - 13:00 oraz 15:00 - 22:00
Składnik ceny dystrybucjiCeny netto
Składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowaTaryfa dzienna0,2869zł/kWh
Taryfa nocna0,0591zł/kWh
Składnik stały + opłata przejściowa - układ trójfazowy10,95zł/m-c
Abonament Cykl 12-miesięczny0,47zł/m-c
Ceny za 1 KWh przy zużyciu 1000 kWh/m-c w systemie Energy Cointainer
0,070,17

Dom wygodny (Taryfa sprzedawcy G11)
Produkt uniwersalny, atrakcyjny dla osób korzystających z energii elektrycznej głównie w
dzień.
Ceny energii elektrycznej brutto
0,3007
Ceny za 1 KWh przy zużyciu 1000 kWh/m-c
0,53
za 1 kWhza 1 kWh
przez całą dobę
Składnik ceny dystrybucjiCeny netto
Składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowaTaryfa przez całą dobę0,2217zł/kWh
Składnik stały + opłata przejściowa - układ trójfazowy7,75zł/m-c
Abonament Cykl 12-miesięczny0,47zł/m-c
Ceny za 1 KWh przy zużyciu 1000 kWh/m-c w systemie Energy Cointainer
0,13

Firma Oszczędna Noc (C12b)
Produkt dla Firm korzystających z energii głównie w godzinach nocnych o zapotrzebowaniu
mniejszym niż 40kW.
Ceny energii elektrycznej netto
0,27940,4537
Ceny za 1 KWh przy zużyciu 1000 kWh/m-c
0,420,65
za 1 kWhza 1 kWh
W strefie nocnejW strefie dziennej
10 godzin w ciągu doby14 godzin w ciągu doby
22:00 - 7:00 i 13:00 - 16:007:00 -13:00 i 16:00-22:00
Składnik ceny dystrybucjiCeny netto
Składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowaTaryfa dzienna0,1729zł/kWh
Taryfa nocna0,1196zł/kWh
Składnik stały stawki sieciowej2,26zł/kW/m-c
Stawka opłaty przejściowej1,65zł/kW/m-c
Abonament okres 6-miesięczny0,76zł/m-c
Opłata handlowa19,00zł/m-c
Ceny za 1 KWh przy zużyciu 1000 kWh/m-c w systemie Energy Cointainer
0,110,16

Biznes Oszczędna Noc (C22b)
Produkt dla Firm korzystających z energii głównie w godzinach nocnych o zapotrzebowaniu
większym niż 40kW.
Ceny energii elektrycznej netto
0,27990,4154
Ceny za 1 KWh przy zużyciu 1000 kWh/m-c
0,430,69
za 1 kWhza 1 kWh
W strefie nocnejW strefie dziennej
9 godzin w ciągu doby15 godzin w ciągu doby
21:00-6:006:00-21:00
Składnik ceny dystrybucjiCeny netto
Składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowaTaryfa dzienna0,1904zł/kWh
Taryfa nocna0,0773zł/kWh
Składnik stały stawki sieciowej8,02zł/kW/m-c
Stawka opłaty przejściowej1,65zł/kW/m-c
Abonament10,00zł/m-c
Opłata handlowa41,00zł/m-c
Ceny za 1 KWh przy zużyciu 1000 kWh/m-c w systemie Energy Cointainer
0,110,17