O NAS

System pod nazwą ENERGY CONTAINER powstał dzięki programowi wsparcia “ MOZART” który został ufundowany przez miasto WROCŁAW a także wielu gminom z województwa dolnośląskiego –
za co wszystkim bardzo Wielkie DZIĘKUJĘ,

Tomasz Drużkowski

RODO – Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez naszą firmę jest:

  • DRUŻKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gwarna 15/4a, 50-001 Wrocław

2. Inspektorem danych osobowych jest:

  • nie powołano

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

  • wyceny systemu lub urządzeń grzewczych
  • kontaktu w sprawie wycenianych urządzeń

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • nie istnieją

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w razie nie wyrażenia zgody:

  • nie istnieją

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  • przez okres realizacji przedstawienia oferty

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym.

10. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie:

  • brak konsekwencji

11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą przetwarzane w formie profilowania.